• گوسفند زنده
  • گوشت سالم
  • زیخوراک

تعهد برند زی­‎خوراک

بر این اعتقادیم سودآوری کسب و کار بر پایه رضایت و داشتن مشتریانی همیشه همراه می باشد. جامعه سالم به عنوان بزرگترین ارزش مجموعه زی­‎خوراک است و در این راستا ۱۲ اصل را به مشتریان خود متعهد می­شویم. (ادامه …)

خرید بهترین گوشت با کیفیت

  • گوسفند زنده
  • گوشت سالم
  • زیخوراک