نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۲۰

 • جوجه خروس ۳۵,۴۰۰ تومان
  -۴,۲۰۰ تومان بروزرسانی :۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۰۶

  0.0

  از 0 رای

 • ران زعفرانی ۴۰,۳۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل سینه مرغ ۳۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل ران مرغ ۳۱,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز پاچینی مرغ ۳۱,۲۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان %۳.۸
  ۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۰۶

  0.0

  از 0 رای

 • ساق پای مرغ ۲۵,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پای مرغ ۶,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کتف و بال زعفرانی ۲۱,۹۰۰ تومان
  ۱۱,۳۰۰ تومان بروزرسانی :۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۰۶

  0.0

  از 0 رای

 • سینه مرغ زعفرانی ۲۹,۹۰۰ تومان
  -۱,۵۰۰ تومان بروزرسانی :۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۰۶

  0.0

  از 0 رای

 • دل مرغ ۷,۲۰۰ تومان
  -۷,۱۰۰ تومان بروزرسانی :۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۰۶

  0.0

  از 0 رای

 • جگر مرغ ۳,۳۰۰ تومان
  -۳,۱۰۰ تومان بروزرسانی :۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸:۰۶

  0.0

  از 0 رای

 • فیله مرغ ۳۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای