نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۹

 • ران زعفرانی ۴۰,۳۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل سینه مرغ ۲۸,۶۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • شنیسل ران مرغ ۳۰,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف پاچینی مرغ ۳۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان %۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • ساق پای مرغ ۲۳,۸۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پای مرغ ۵,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • کتف و بال زعفرانی ۲۵,۴۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • سینه مرغ زعفرانی ۳۳,۳۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • دل مرغ ۸,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • جگر مرغ ۵,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • فیله مرغ ۲۹,۴۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • ران مرغ ۱۳,۸۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای