نمایش ۱ - ۹ کالا از ۹

 • اتمام تخفیف همبرگر ۶۰,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان %۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف بیف ۱۱۹,۰۰۰ تومان۱۱۷,۰۰۰ تومان %۱.۷

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف پاچینی مرغ ۳۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان %۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف میگو ۹۵,۰۰۰ تومان۹۳,۰۰۰ تومان %۲.۱

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف کف دست گوسفندی ۱۲۸,۵۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان %۱.۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف سردست گوساله ۸۴,۰۰۰ تومان۸۲,۰۰۰ تومان %۲.۴

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف ران گوساله ۸۵,۰۰۰ تومان۸۳,۰۰۰ تومان %۲.۴

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف ماهیچه گوسفندی ۱۳۴,۱۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان %۱.۶

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف گردن گوسفندی ۹۹,۵۰۰ تومان۹۷,۰۰۰ تومان %۲.۵

  0.0

  از 0 رای