سوالی دارید؟

نمایش ۱ - ۲۱ کالا از ۲۱

 • ماهیچه گوساله
  ماهیچه گوساله ۱۰۲,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت چرخ کرده مخلوط
  گوشت چرخ کرده مخلوط ۸۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۳ فروردین ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • گوشت چرخ کرده مخلوط ممتاز
  گوشت چرخ کرده مخلوط ممتاز ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۳ فروردین ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • زبان بی حلقوم گوساله
  زبان بی حلقوم گوساله ۹۸۵۰۰
  ۳,۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۳ فروردین ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • قلم گوساله
  قلم گوساله ۱۰۵۰۰
  -۱,۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۳ فروردین ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • فیله گوساله
  فیله گوساله ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۳ فروردین ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • راسته مغز گوساله
  راسته مغز گوساله ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۳ فروردین ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • ران گوساله
  ران گوساله ۹۵,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۳ فروردین ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • کول گوساله
  کول گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • مغز گوساله
  مغز گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • جگر سفید گوساله
  جگر سفید گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • دنبالچه گوساله
  دنبالچه گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • ران گوساله منجمد
  ران گوساله منجمد ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • جگر گوساله
  جگر گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • پاچه گوساله
  پاچه گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • سیرابی گوساله
  سیرابی گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • سرسینه گوساله
  سرسینه گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • چنجه راسته گوساله
  چنجه راسته گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • راسته با استخوان گوساله
  راسته با استخوان گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • قلوه گاه گوساله
  قلوه گاه گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای

 • سردست گوساله
  سردست گوساله ناموجود

  0.0

  از 0 رای