‌ویژگی های زی خوراکی ها

  • اصیل است
  • معتبر است
  • صادق است
  • پر تلاش است
  • با شکوه است
  • تمیز و مرتب است
  • نوآور است