ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا زی خوراک از بهترین نوع ماهی های رودخانه ای یا پرورشی کشور بوده و در فروشگاه های زنجیره ای زی خوراک بصورت پاک شده قابل عرضه میباشد.