شعبه مهرشهر کرج زی خوراک

اولین شعبه زی خوراک در استان البرز

  • شماره تلفن تماس:

    ۴۹۹۵۲۲۶۰

    ۰۲۶۳۳۴۲۱۰۰۴

    ۰۲۶۳۳۴۲۱۰۰۵

  • نشانی:

    بلوار ارم – بلوار خلیفه (قناد سابق)