سرسینه گوسفندی

در جلوی قفسه سینه گوسفند قرار گرفته و از قسمت زیر شکم گوسفند بریده می‌شود. سینه گوسفند باید به آرامی پخته شده تا بافت چربی آن جدا شود. می توان سینه را از دنده ها جدا کرده و با سبزیجات معطر پخت یا بدون جداسازی و با دنده ها این قسمت را در فر مثل کباب تنوری طبخ نمود این قسمت برای کباب و چلو گوشت بسیار لذیذ است.