دمبالچه گوسفند

این قسمت در حقیقت انتهای دم گوسفند می باشد که در امتداد ستون فقرات قرار گرفته است. از دنبالچه گوسفند در تهیه آبگوشت استفاده می گردد همچنین تعداد بیشتری از دنبالچه گوسفند رو میشه مثل ماهیچه طبخ نمود و زیر باقالی پلو یا رشته پلو گذاشت . این قسمت حاوی لعاب خوبی مثل آب کله پاچه می باشد و می توان در تهیه انواع سوپ هم از آن استفاده نمود. از لعاب این قسمت به عنوان روغن حیوانی نیز استفاده می‌شود.