بال و بازوی مرغ زی خوراک

بال و بازوی مرغ یکی دیگر از تولیدات زی خوراک بوده که در انواع ساده و طعمدار تولید شده و از مرغ های تازه و کشتار شده در بهترین شرایط بوده و بازوی طعمدار از بهترین مواد اولیه تهیه شده تا طعمی بی نظیر را ارائه کند.

بال و بازو برای کباب بسیار خوش طعم و مناسب بوده و با طبخ روی آتش بسیار خوش طعم میباشد.